„Aktywność społeczna oławskiej młodzieży” – relacja z konferencji w OCRS


W poniedziałek 5 grudnia w Oławskim Centrum Rozwoju Społecznego odbyła się konferencja „Aktywność społeczna oławskiej młodzieży”.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli Urzędu Miejskiego, oławskich szkół ponadgimnazjalnych, organizacji pozarządowych, oławską młodzież oraz osoby zainteresowane budową społeczeństwa obywatelskiego.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją wyników badania „Aktywność społeczna oławskiej młodzieży”, przeprowadzonego przez OCRS we współpracy z dr hab. Piotrem Mikiewiczem, Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz Dolnośląskim Centrum Innowacji Edukacyjnych. Nasz gość przedstawił profil aktywności społecznej oławskiej młodzieży, porównał wyniki badania z podobną diagnozą przeprowadzoną w 2012 roku, a także odniósł wyniki do podobnych analiz prowadzonych w Polsce, a także innych częściach Europy. Przedyskutowaliśmy również zjawisko kapitału społecznego i jego wpływ na życie członków różnych społeczności, a także zastanowiliśmy się nad barierami ograniczającymi aktywność społeczną w Oławie. Prezentację wyników badania można zobaczyć TUTAJ.

Kolejnym punktem programu konferencji była dyskusja panelowa „Jak zachęcić młodzież do działań społecznych?”. W dyskusji, moderowanej przez przedstawiciela OCRS – Michała Marcinkiewicza – wzięli udział:

  • dr hab. Piotr Mikiewicz – reprezentant DSW oraz DCIE
  • Kinga Ekert – prezes Instytutu Edukacji Społecznej oraz Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży
  • Rafał Borkowski – dyrektor Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Paneliści dyskutowali na temat modeli aktywności młodzieżowych organizacji pozarządowych, przykładowych działań i ich oferty dla młodych ludzi. Poruszyliśmy również rolę organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, a także zastanowiliśmy się nad tym, co młodzi ludzie zyskują dzięki swojemu zaangażowaniu społecznemu. Zastanowiliśmy się również nad barierami, które hamują rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Oławie i szerzej w Polsce.

Konferencja zakończyła się dyskusją z udziałem oławskiej młodzieży na temat ich oczekiwań względem miejscowych organizacji, OCRSU, a także pomysłów na przyszłe działania. Omówiliśmy również sposoby komunikacji najbardziej odpowiadające kanałom komunikacji używanym przez oławską młodzież. Spotkanie zakończyło się pomysłami współpracy oławskiej młodzieży, OCRS i samorządów szkolnych. Mamy nadzieję, że konferencja da impuls do pobudzenia aktywności wśród oławskiej młodzieży oraz zdopinguje działające lokalnie organizacje pozarządowe do nowych działań.

Poniżej zdjęcia z konferencji.

Dodaj komentarz