Mikrogranty DUW na pomoc uchodźcom – termin do 3 czerwca 2022!


Dolnośląski Urząd Wojewódzki zaprasza organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także związki zawodowe  do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Minimalna wartość zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym zaproszeniu, wynosi 2 tysiące złotych, a maksymalna wartość 10 tysięcy złotych.

Wniesienie wkładu własnego na realizację zadania nie jest wymagane.

Zadanie może być realizowane od 1 lipca 2022 r, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2022 r.

Oferty na realizację zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym zaproszeniu, można składać do 3 czerwca 2022 r.

Więcej informacji znajdziecie na stronie DUW: https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/pomoc-ukrainie/18258,Mikrodotacje-na-wsparcie-dolnoslaskich-organizacji-udzielajacych-pomocy-uchodzco.html

Dodaj komentarz