Oławski Wolontariusz Roku – zapraszamy do zgłaszania kandydatów!


Ostatni rok pokazał, że najważniejsze, to móc liczyć na pomocną rękę drugiego człowieka.

Zapraszamy do udziału w pierwszym oławskim plebiscycie „Wolontariusz Roku”, współorganizowanym przez Urząd Miasta w Oławie oraz OCRS.

Działasz na rzecz lokalnej społeczności? Dbasz o środowisko? Zajmujesz się sprawami ważnymi dla Oławy i oławian? Znasz kogoś, czyja aktywność zasłużyła na uznanie?

Tytuł „Wolontariusza roku” przyznawany będzie w dwóch kategoriach:

– dzieci i młodzież – dla uczniów, zgłaszanych przez oławskie szkoły;
– dorośli –  dla oławian, których kandydaturę zgłaszać mogą co najmniej dwie osoby, organizacja pozarządowa lub inna instytucja.

Burmistrz Oławy przyzna również specjalną nagrodę za bezinteresowną działalności na rzecz innych.

Zapraszamy do zgłoszenia kandydatur w plebiscycie. Zgłoszenia przyjmować będziemy od 1 do 8 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat plebiscytu, informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie poniżej:

Wolontariusz Roku – regulamin

Zał 1 – formularz zgłoszeniowy

Zał 2 – oświadczenie dane osobowe i wizerunek

Dodaj komentarz