Otwarcie Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego


Konferencją prasowa władz miasta i Instytutu Edukacji Społecznej, w dniu 5 października, zakończyło się zasiedlanie odrestaurowanych obiektów pokoszarowych przy ulicy 3 Maja. Rewitalizacja zabytkowych budynków była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszy Strukturalnych. We wniosku o dofinansowanie przewidziano rewitalizację obiektów z przeznaczeniem na cele społeczne, w tym pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, które prowadziłyby inkubator organizacji pozarządowych (m. in. nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej, doradztwo) oraz centrum wolontariatu.

Władze miasta zaproponowały współpracę Instytutowi Edukacji Społecznej, który opracował projekt działań zbieżnych z założeniami zagospodarowania obiektu. Miasto przeznaczyło nieodpłatnie ponad 100 metrów kwadratowych obejmujących sale konferencyjną, pomieszczenia gospodarcze i dwa pomieszczenia biurowe. Powstanie tam Centrum Rozwoju Społecznego, w którym będzie działał inkubator organizacji pozarządowych, centrum wolontariatu i punkt konsultacyjny. Prowadzone będą warsztaty i szkolenia.

 

Dodaj komentarz