Ruszył oławski „Ojcowski Klub” – relacja z pierwszego spotkania i zaproszenie na kolejne


Dnia 27 kwietnia 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Ojcowskiego Klubu.

Pokrótce została przedstawiona koncepcja funkcjonowania Ojcowskich Klubów działających w jedności z TATO.NET (z Fundacją Cyryla i Metodego).

Następnie każdy z uczestników wypowiedział się swoje oczekiwania co do funkcjonowania klubu oraz jego celów.

Przyjęty został także „kontrakt”, którego każdy zobowiązał się przestrzegać.

Zostały także przedstawione pierwsze pomysły na realizowanie postawionych celów, a także ustalony temat następnego spotkania: „zarządzanie czasem”. Temat ten poprowadzi Dyrektor z branży IT i gier komputerowych zatrudniony w jednej z najlepszych firm w Polsce.

Spotkania mają charakter otwarty – przyjść na nie może każdy ojciec, który chce się stawać coraz lepszym ojcem.

Następne spotkanie zostało ustalone na 25 maja 2017r, także na godz. 19-tą. Przewidywany czas trwania: 2 godz.

Dodaj komentarz