Wyniki badania „Aktywność społeczna młodych ludzi w Oławie”


Prezentujemy wyniki badania „Aktywność społeczna młodych ludzi w Oławie”, przeprowadzonego pod koniec 2016 roku przez Oławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą, a także Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych. Badanie przeprowadziliśmy wśród uczniów oławskich szkół ponadgimnazjalnych w listopadzie 2016 roku.

Rezultaty badania prezentowane były podczas grudniowej konferencji „Aktywność społeczna oławskiej młodzieży”, zapraszamy do zapoznania się z pełnym dokumentem oraz wnioskami płynącymi z badania.

badanie

Dodaj komentarz