Kontakt


Oławskie Centrum Rozwoju Spolecznego

Michał – 513 165 164

Kamila – 739 211 713

ul. 3 Maja 18 i/u, 55-200, Oława
kontakt@ocrs.pl